Flera sajter rapporterar om att den ändring SVT begärde för att göra röstningen mer spännande också har ändrat utkomsten av resultatet. Under ESC 2016 redovisas rösterna i två omgångar. Dels juryrösterna som är de vanliga 1-12 poäng. Sedan har telefonrösternas 1-12 poäng slagits samman från alla länder och fördelas procentuellt efter antal röster.

Hur hade röstningen sett ut med det gamla systemet jämfört med dagens system? Tyvärr, för Australiens del, så visar den att om det gamla systemet varit gällande hade de vunnit.

2015 års röstningssystem 2016 års röstningssystem
320 poäng till Australien
279 poäng till Ukraina
240 poäng till Ryssland
182 poäng till Bulgarien
166 poäng till Frankrike
156 poäng till Sverige
141 poäng till Armenien
102 poäng till Litauen
099 poäng till Belgien
077 poäng till Nederländerna
075 poäng till Lettland
070 poäng till Italien
069 poäng till Österrike
061 poäng till Serbien
060 poäng till Ungern
055 poäng till Azerbaijan
055 poäng till Georgien
052 poäng till Cypern
050 poäng till Polen
033 poäng till Spanien
027 poäng till Israel
027 poäng till Storbritannien
023 poäng till Kroatien
018 poäng till Malta
008 poäng till Tyskland
001 poäng till Tjeckien
534 poäng till Ukraina
511 poäng till Australien
491 poäng till Ryssland
307 poäng till Bulgarien
261 poäng till Sverige
257 poäng till Frankrike
249 poäng till Armenien
229 poäng till Polen
200 poäng till Litauen
181 poäng till Belgien
153 poäng till Nederländerna
153 poäng till Malta
151 poäng till Österrike
135 poäng till Israel
132 poäng till Lettland
124 poäng till Italien
117 poäng till Azerbaijan
115 poäng till Serbien
108 poäng till Ungern
104 poäng till Georgien
096 poäng till Cypern
077 poäng till Spanien
073 poäng till Kroatien
062 poäng till Storbritannien
041 poäng till Tjeckien
011 poäng till Tyskland

Hur skiljer sig rösterna mellan Sveriges jury och Svenska folket då?

Det skiljer sig ganska markant faktiskt. Svenska folket gav noll poäng till Azerbaijan, vilken juryn gav sin 10-poängare till. Svenska juryn valde att nolla Polen, vilket Svenska folket gav sin 10-poängare till. En annan överraskande siffra är att juryn valde att ge Österrike noll poäng medan Svenska folket gav sin fem-poängare dit.

Svenska Juryn Svenska folket
12 poäng till Australien

10 poäng till Azerbaijan

08 poäng till Frankrike

07 poäng till Malta

06 poäng till Ryssland

05 poäng till Nederländerna

04 poäng till Armenien

03 poäng till Tjeckien

02 poäng till Litauen

01 poäng till Spanien

12 poäng till Australien

10 poäng till Polen

08 poäng till Ryssland

07 poäng till Ukraina

06 poäng till Litauen

05 poäng till Österrike

04 poäng till Bulgarien

03 poäng till Frankrike

02 poäng till Nederländerna

01 poäng till Spanien

Svenska juryrösterna i sin helhet hittar du här

Kommentera