Alexander intervjuar Dismissed

Melodifestivalklubben träffade Dismissed i samband med repetitionerna inför Andra chansen i Linköping. Vi frågar hur det gått sedan senast när de var med och fick genomslag i Malmö. Hur har reaktionerna varit? Vad händer efter Melodifestivalen?

Intervju: Alexander Borodin
Kamera: Jenny Wallhoff

Kommentera