Mitt i Eurovisionsyran så håller alltid OGAE International sitt årsmöte, eller så kallade ”Presidents meeting”. Ordföranden eller styrelsemedlemmar från alla klubbar i OGAE-nätverket röstar här. I år gjordes flera val till styrelsen bl.a. ordförandeval – det görs bara vartannat år.

Melodifestivalklubben representerades på plats här i Kiev av Alexander Borodin, Lars-Kristian Stensrud och Jonas Pettersson. Mycket tid ägnades åt att redogöra från det gångna året. Det har varit ett mycket besvärligt år för OGAE med strul kring arrangemanget här i Kiev. Styrelsemedlemmar i OGAE International har ägnat privat tid och ekonomi att resa ner till Kiev för att förhandla med representanter från Ukrainsk-tv och Kiev stad.

Det strul som var kring biljetthanteringen kan härledas till det kaos som uppstod då flera viktiga projektledare hoppade av och tidigare överenskommelser plötsligt inte längre gällde. Men efter många möten ordnade allt upp sig – både kring bijetter, Euroclub och andra aktiviteter här för fansen – även om det stundtals upplevts som småstruligt. Det finns ett nytt samarbete på plats och en bättre förståelse på EBU för oss som fans och det verkar lovande för framtiden.

Simon Bennett valdes om som ordförande. Ben Robertsson, Melodifestivalklubben och tidigare lokal samordnare i Stockholm hade satsat mycket på sin personvalskampanj som kandidat till ordförandeposten blev inte vald och förlorar dessvärre sin styrelseplats nu. Invald blev Michal Smrek, som grundat och drivit OGAE Slovakien under några år Han lovar att jobba med att förbättra kommunikationen och dialogen inom OGAE som helhet.

OGAE International har också fått upp en ny hemsida: https://ogaeinternational.org/

Se rapporten från OGAE presidents meeting i senaste avsnittet av Kiev Express:

 

Kommentera