I Melodifestivalklubben finns många statistik och tabellnördar. Nu har vi sammanställt lite siffror kring hur röstningen utvecklats de senaste åren i Melodifestivalen.  En tendens är att i takt med att antalet röster ökar så har summan pengar som går till Radiohjälpen minskat. Läs hela nyheten på Melodifestivalklubbens hemsida.