Klicka på knappen ”Click to view” i detta inlägg för att se hur det ser ut inuti arenan från sittplatserna där pressen står placerad.

Kommentera